Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 19.01.2018 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gaszowice, nie będących jednostkami budżetowymi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekt uchwały został uregulowany            w drodze Zarządzenia nr W.0050.13.2018 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 18 stycznia 2018 r.

Dużym udogodnieniem będzie, jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:

- stan pierwotny danego zapisu,

- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,

- uzasadnienie wprowadzenia zmiany

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni