Gminny Dzień Dziecka

Zapraszamy mieszkańców Gminy Gaszowice do głosowania w sklepach Tesco w Rybniku i  Rydułtowach na inicjatywę budowania bezpiecznej przestrzeni w Ośrodku Kultury w Czernicy. Robiąc zakupy poproście o żeton i oddajcie swój głos na Stowarzyszenie Spichlerz ( urna w kolorze niebieskim). Głosowanie trwa od 11 maja do 7 czerwca 2016 r.

Serdecznie  zapraszamy na coroczne, rodzinne świętowanie podczas V Pikniku Historycznego, który odbędzie się 26 maja 2016 r. na terenie Ośrodka Kultury "Zameczek" w Czernicy od godz. 15.00. W planie gra terenowa dla najmłodszych, spektakl teatralny, koncerty, wystawa fotografii, lokalna gastronomia oraz start biegów ulicznych.

piknik

Urząd Gminy Gaszowice, przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 31 maja 2016 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gaszowice: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, nr: 56 8470 0001 2040 0051 5025 0001 z uwzględnieniem na dowodzie opłaty adresu placówki oraz okresu za jaki jej dokonano.

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Pozostały 3 wolne miejsca. Termin rekrutacji uzupełniającej dla dzieci z terenu gminy Gaszowice w dniach 1-7.06.2016 r.

OG-BR.0002.5.2016

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuje na dzień 30.05.2016 r. o godz. 15:30 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury w Czernicy, przy ulicy Wolności 39.

Więcej

Sportowy Turniej Miast i Gmin

Gmina Gaszowice serdecznie zaprasza  zainteresowanych do udziału w VIII Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich. Od 26 maja do 1 czerwca (od Dnia Matki do Dnia Dziecka) w każdym sołectwie organizowane będą przedsięwzięcia sportowe zachęcające do aktywizacji ruchowej. Mamy nadzieję, ze każdy znajdzie coś dla siebie. W tegoroczną edycję zaangażowały się ośrodki kultury, szkoły, przedszkola,  kluby sportowe, organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, harcerze oraz młodzieżowa drużyna pożarnicza. „Repertuar” imprez jest bardzo zróżnicowany i ma na celu:
- promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia oraz integracji rodzinnej,
- uświadomienie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych, osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej, w tym również niepełnosprawnych,
- rozbudzanie postaw prospołecznych i obywatelskich, zmierzające do angażowania przy organizacji imprez jak największej liczby wolontariuszy,
- poszerzenie i wzmocnienie współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, placówek oświatowo-wychowawczych w obszarze sportu powszechnego i promowania zdrowego trybu życia.

Wasza aktywność to sprzęt sportowy dla Naszych obiektów sportowych
Zapraszamy do udziału!

Kalendarz planowanych imprez turniejowych – pobierz
Zgłoszenie - pobierz

 

Zmiana w kalendarzu Europejskiego Tygodnia Sportu

Informujemy, że w opublikowanym kalendarzu imprez sportowych nastąpiły dwie zmiany związane
z lokalizacją imprez:
- 30.05 - Wiemy i umiemy - zawody sportowo – pożarnicze, turniej wiedzy pożarniczej – Ośrodek Kultury
i Sportu w Gaszowicach,
- 27,30,31.05 – Piłkarskie turnieje dzikich drużyn – boisko piłkarskie w Piecach.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż 10 maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się uroczyste podpisanie Umów o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Zarządem LGD – w przypadku LYSKOR-u reprezentowanym przez prezesa Pana Radosława Łuszcz.
W związku z powyższym Stowarzyszenie w pełni rozpoczęło nowy okres programowania, w którym dysponuje nowymi środkami na rozwój obszaru w wysokości ponad 1,7 mln. euro. Ponad 50% środków przeznaczonych na wdrażanie LSR tj. ok. 675 tys. euro będzie skierowane na tworzenie nowych miejsc pracy. Ponadto w ramach LSR przewiduje się realizację projektów infrastrukturalnych, projektów wspierających rozwój kapitału społecznego a także promujących nasz obszar.
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom oraz przedstawicielom gmin członkowskich, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych, które aktywnie uczestniczyły w opracowaniu naszej strategii, za poświęcony czas oraz cenne uwagi i pomysły. Niech ta praca przekuje się na rozwój naszych miejscowości.

DSC 0525

Zapraszamy do udziału w pierwszym z cyklu zamkowych bazarków. Rozpoczynamy od tematu dziecięcych ubranek, zabawek i różnych akcesoriów.

Po pierwsze zapraszamy chętnych rodziców do zgłoszenia swoich stanowisk - doskonały czas do przewietrzenia szaf Waszych pociech. Po drugie zapraszamy Wszystkich którzy mają ochotę kupić w dobrej cenie rzeczy ładne, unikatowe, przydatne.

Regulamin i zgłoszenie dostępne na stronie internetowej SDL Spichlerz: 

http://www.sdlspichlerz.pl/2016/05/zamkowy-bazarek-21-maja-2016-r.html

tranzyt2016

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni