Urząd Gminy Gaszowice, przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Gaszowice, że do dnia 30 września 2018 r. należy dokonać wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie do dnia 30 września 2018 r., przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym. Niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych spowoduje wygaśnięcie zezwoleń.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gaszowice: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, nr: 56 8470 0001 2040 0051 5025 0001 z uwzględnieniem na dowodzie opłaty adresu placówki oraz okresu za jaki jej dokonano.

Urząd Gminy Gaszowice informuje, że kolejne spotkania informacyjne w ramach Krajowego Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE, odbędą się w Jejkowicach i Kornowacu.

 

Termin spotkania w Gminie Jejkowice:

 Środa - 12.09.2018 r., godz. 17:00

 Miejsce spotkania:

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego, Jejkowice, ul. Główna 42

 

Termin spotkania w Gminie Kornowac:

Czwartek - 13.09.2018 r., godz. 17:00

Miejsce spotkania:

Dom Kultury w Rzuchowie, Karola Miarki 8b

logotyp Czyste powietrze

Ministerstwo Ochrony Środowiska serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne w ramach Krajowego Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE.

Program realizowany będzie w latach 2018-2029, ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W trakcie spotkania prezentowane będą założenia Programu, omawiane rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiony sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Spotkanie prowadzone będzie przez przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Będzie ono okazją do zadawania pytań i uzyskiwania informacji niezbędnych dla wypełnienia wniosków i skorzystania z Programu.

Prowadzący spotkania eksperci przedstawią również problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych, w tym skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk.

 

Termin spotkania:

11.09.2018 r. (wtorek), godz. 17:00

Miejsce spotkania:

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach

ul Rydułtowska 7, 44-293 Gaszowice

 

AGENDA SPOTKANIA
ULOTKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni