Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór do udziału w projekcie grantowym ”Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów związanych z wymianą źródła ciepła oraz dodatkowo montażem instalacji fotowoltaicznej.

Na co można uzyskać dotację?

Należy dokonać wyboru jednej technologii spośród:

 • instalacji kotła gazowego kondensacyjnego o mocy od 10 kW do 25 kW,
 • instalację kotła na pelet o mocy od 10 kW do 17 kW (włącznie) i powyżej 17 kW do 25 kW.
 • instalację węzła cieplnego o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na moc
  w budynku, zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym.

oraz dodatkowo:

 • instalację fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp.

Istnieje możliwość łączenia wybranych technologii w następujących konfiguracjach:

 • instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł gazowy,
 • instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł na pelet,
 • instalacja fotowoltaiczna i węzeł cieplny.

Kto może ubiegać się o dotację?

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele/współwłaściciele/użytkownicy wieczyści domów mieszkalnych na terenie Gminy Gaszowice, Gminy Godów, Gminy Gorzyce, Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gminy Lubomia, Gminy Mszana, Gminy Pietrowice Wielkie, Miasta Pszów, Miasta Racibórz, Miasta Rybnik, Miasta Rydułtowy, Miasta Wodzisław Śląski, Miasta Żory

Do udziału w Projekcie mogą być również zgłoszone nieruchomości, które stanowią miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej.

O kolejności na liście będą decydowały kryteria punktowe - nie decyduje kryterium „kto pierwszy ten lepszy”.

Forma wsparcia?

Grant jest wypłacany jako refundacja, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, zrealizowaniu zadania i akceptacji złożonego wniosku o rozliczenie grantu.

Jak to zrobić?

 • Musisz być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym domu jednorodzinnego w na terenie jednej z 13 wskazanych gmin.
 • Należy dokonać weryfikacji technicznej budynku na własny koszt zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu.      
 • Jeżeli spełnisz warunki wskazane w Regulaminie musisz złożyć wymaganą dokumentację aplikacyjną w trakcie naboru – dokumenty są dostępne na www.subregion.pl oraz w załącznikach poniżej.
 • Lista rankingowa uczestników projektu zostanie ustalona na bazie kryteriów punktowych.
 • UWAGA! Warunkiem przyznania dotacji będzie zakwalifikowanie projektu składanego przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku do dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE GRANTU

Nabór Grantobiorców prowadzony będzie w okresie od 30 kwietnia 2018 do 30 maja 2018

Wnioski można składać w: Urząd Gminy Gaszowice, Kancelaria - pok.01

Gdzie po informację?

Urząd Gminy Gaszowice: Przemysław Ruczyński, tel. 32 43 27 144

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46

Wniosek można złożyć wyłącznie w urzędzie gminy, na terenie której zlokalizowana jest nieruchomość objęta Wnioskiem o przyznanie grantu.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin_naboru_Gminy z dobrą energią
Załącznik 1 Wzór Wniosku o przyznanie grantu
Załącznik 2 Zakres przedsiwzęwzięcia polegającego na montażu instalacji w ramach projektu grantowego oraz minimalne wymagania dla urządzenia
Załącznik 3 Minimalny zakres testów i pomiarów, jakie musi wykonać firma wykonująca po montażu instalacji objętej projektem
Załącznik 4 protokół_odbioru
Załącznik 5_karta_audytu energetycznego
Załącznik 6_Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
Załacznik 7 Formularz zapytania ofertowego
Załącznik 8 Wzór_wniosku_o_wypłatę_grantu
Załącznik 9_Wymagania dla firmy – wykonawców instalacji w ramach projektu
Załącznik 10 wzór_umowy_powierzenia_grantu

 

Zachęcamy mieszkańców Gminy Gaszowice aby w okresie weekendu majowego, a w szczególności 2 i 3 maja, pamiętali o wywieszeniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Poczujmy dumę z bycia Polakami!
Święto flagi państwowej obchodzone jest w wielu krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Szwecji czy Estonii. Najczęściej w tym dniu ozdabia się budynki flagami. U nas do wywieszania flag na balkonach czy w oknach wiele osób wciąż podchodzi z dystansem. Są jednak tacy, którzy w ten sposób chcą manifestować swój patriotyzm oraz podkreślać więź z własnym krajem.
Święto flagi RP obchodzimy od 2 maja 2004 roku. Tego dnia po prostu wypada wywiesić Biało-Czerwoną. Jednak trzeba pamiętać o obowiązujących regułach. Flaga nie może dotykać podłoża lub wody, nie powinna być poszarpana czy zabrudzona. Nie można jej używać do nakrywania mównic oraz pojazdów. Nieodpowiednie jest również umieszczanie na fladze napisów i grafik.

polish flag

SDL SPICHLERZ zaprasza na konferencję podsumowującą działania realizowane w ramach projektu: "SPAR. Programy szkoleniowe dla wolontariuszy i menadżerów kultury działających na nisko zaludnionych obszarach” (EN: SPAR. Curricular for culture volunteers and managers in sparsely populated areas").

Data wydarzenia: 27 kwiecień 2018 r. (piątek)

Lokalizacja: Ośrodek Kultury "Zameczek", Czernica (województwo śląskie)

Organizator: Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (FAIE) oraz Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz

Plan Konferencji i rejestracja:https://jak-dobrze-byc-kulturalnym-konferencja-spar.konfeo.com

Na Konferencji będą poruszone tematy dotyczące:  aspektów zarządzania i aktywizacji społecznej wolontariuszy w sektorze kultury, aktywizacji gospodarczej opartej na zasadach ekonomii społecznej w dziedzinie kultury, nawiązywaniu współpracy międzynarodowej podmiotów kultury, prezentacji rezultatów projektu SPAR.

W trakcie konferencji odbędzie się również warsztat poświęcony źródłom dofinansowania wyjazdów edukacyjnych kadry i wolontariuszy kultury oraz rozwijania działań kulturalnych wraz częścią poświęconą metodologii przygotowywania projektu na przykładzie Programu Erasmus+. 

 

Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Programy szkoleniowe dla wolontariuszy i menadżerów kultury działających na nisko zaludnionych obszarach” (“Curricula for culture volunteers and managers in sparsely populated areas”; akronim projektu: SPAR) dofinansowanego w ramach Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest w okresie: Wrzesień 2016 - Sierpień 2018 przez 6 organizacji pozarządowych z Polski, Wielkiej Brytanii, Danii, Portugalii i Węgier.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni