Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) zwołuje na dzień 28.06.2018 r. o godz. 15.15 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Czytaj dalej...

28 maja 2018 roku miało miejsce jedno z ważniejszych wydarzeń w 45-letniej historii
gminy Gaszowice. Wójt Gminy Paweł Bugdol i Burmistrz Gminy Abasha (Gruzja),
Levan Makalatia, podpisali memorandum o wzajemnym porozumieniu i współpracy.


To partnerstwo prowadzi do wspólnego poznawania się, nawiązywania przyjaźni oraz tworzenia odpowiednich warunków dla relacji biznesowych i osobistych między różnymi członkami społeczeństwa. Było to jedno z pierwszych memorandum podpisane na poziomie lokalnym, między Polską a Gruzją. Jest to również jedna z misji Polskiej Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w celu rozwijania lokalnych więzi między krajami, skupiając się nie tylko na największych miastach. Tego typu działania wspierają rozwój regionalny Gruzji i Polski, dając nowe możliwości lokalnym społecznościom.

1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż od 1 sierpnia 2018 r. przyjmuje na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300 dla ucznia). Od miesiąca lipca 2018 r. powyższe wnioski można składać drogą elektroniczną.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/ 

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin można pobrać ze strony:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni