JPK VAT

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach zaprasza osoby po 65 roku życia do udziału w projekcie „Śląska Akademia Seniora” w ramach, których będą przeprowadzane darmowe szkolenia w obsłudze komputera i Internetu.

Projekt będzie realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (działanie 3.1.PO PC:E-senior 65+).

Udział w szkoleniach umożliwi nabycie bardzo praktycznych umiejętności obsługi Internetu, komputera, telefonu, tabletu czy innych urządzeń IT. Będą kształtowane kompetencje pomocne w życiu codziennym seniora, jak e-usługi, w tym zakupy, bankowość online czy usługi medyczne.

Szkolenia będą dostosowane do potrzeb i możliwości seniorów (nie ma górnej granicy wieku uczestnika).

Zapisy do 10 marca 2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaszowicach, osobiście lub telefonicznie ( tel. 32 4399600 ) oraz u Sołtysów.

W celu ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych i starszych oraz dla usprawnienia działań Urzędu Gminy Gaszowice, z dniem 5 lutego 2018 r. w budynku Urzędu został uruchomiony punkt informacyjny - kancelaria.

Biuro Kancelarii znajduje się przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy, na parterze – pokój nr 01 (byłe pomieszczenie Ośrodka Pomocy Społecznej) i stanowi miejsce pierwszego kontaktu interesanta z tutejszym Urzędem. Ideą powstania kancelarii jest łatwiejsze i szybsze załatwianie spraw urzędowych oraz podniesienie jakości i komfortu obsługi obywatela w Urzędzie. Interesant otrzymuje informację jak załatwić sprawę oraz formularze niezbędne do załatwienia danej sprawy na parterze budynku, bez potrzeby przemieszczania się na jego piętra.

Do zadań kancelarii należy:

1. Obsługa petentów, udzielanie im informacji i kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych, wydawanie druków wniosków i informowanie o sposobie i procedurze załatwienia sprawy, przyjmowanie podań,
2. Przyjmowanie wszelkiej korespondencji kierowanej do urzędu,
3. Rejestrowanie korespondencji kierowanej do urzędu,
4. Rejestr Korespondencji Wychodzącej,
5. Rejestr Korespondencji Przychodzącej,
6. Przygotowywanie wysyłki pism złożonych do przekazania odbiorcy,
7. Obsługa centrali telefonicznej i faxu,
8. Wydawanie odpowiednich druków i formularzy oraz pomoc w ich wypełnianiu.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni