Urząd Gminy Gaszowice informuje mieszkańców biorących udział w projekcie „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” o możliwości odbioru opracowań sytuacyjno-technicznych przygotowanych przez firmę Semper Power. Dokumentacja była przygotowywana w styczniu i lutym 2018 roku.

Właściciele nieruchomości które biorą udział w projekcie mogą odbierać dokumentację od 20 lipca 2018 do 20 sierpnia 2018 w godzinach pracy urzędu w Referacie Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni