Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku powiadamia o wprowadzeniu od dnia 09.07.2018 r. czasowej zmiany
organizacji ruchu w związkuz realizacją robót remontowych przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej
nr 5601S ul. Rybnicka w m. Sumina, km 1+322,70.   Szczegóły w załączniku  ska-292.pdf

 

Zgodnie z informacja przekazana przez Zarząd Dróg Powiatowych w dniach
09-13.07.2018 nastąpi zamknięcie ul. Rybnickiej w Suminie.
W związku z tym autobusy linii 27 w dni robocze będą kursować objazdem.
Kursy rozpoczynające się z Lysek o godzinie 4:55, 6:57, 12:20, 16:56,
20:04 nie będą obsługiwać przystanków Gaszowice Pogwizdów, Gaszowice
U.G. Szczerbice, Szczerbice Piaskowa. Dodatkowo obsługiwane będą
przystanki Szczerbice Kaplica, Jejkowice Sumińska.
Kursy rozpoczynające się z Lysek o godzinie 6:15, 9:20, 14:30, 15:20,
17:30 nie będą obsługiwać przystanków Lyski Blazel, Sumina Centrum,
Gaszowice Pogwizdów. Dodatkowo obsługiwane będą przystanki Lyski
Kamionki, Łuków PKP, Gaszowice Cegielnia.
Kursy rozpoczynające się z Chwałowic o godzinie 5:35, 11:20, 15:25,
18:55 nie będą obsługiwać przystanków Szczerbice Piaskowa, Szczerbice,
Gaszowice U.G.,Gaszowice Pogwizdów. Dodatkowo obsługiwane będą
przystanki Jejkowice Sumińska, Szczerbice Kaplica.
Kursy rozpoczynające się z Chwałowic o godzinie 5:20, 8:20, 13:25,
14:14, 16:30 nie będą obsługiwać przystanków Gaszowice Pogwizdów, Sumina
Centrum, Lyski Blazel. Dodatkowo obsługiwane będą przystanki Gaszowice
Cegielnia, Łuków PKP, Lyski Kamionki.
Natomiast kurs linii 29 kursujące przez Lyski nie będą obsługiwać
przystanków Gaszowice Pogwizdów, Sumina Centrum, Lyski Blazel.

 

 

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni