SDL SPICHLERZ zaprasza na konferencję podsumowującą działania realizowane w ramach projektu: "SPAR. Programy szkoleniowe dla wolontariuszy i menadżerów kultury działających na nisko zaludnionych obszarach” (EN: SPAR. Curricular for culture volunteers and managers in sparsely populated areas").

Data wydarzenia: 27 kwiecień 2018 r. (piątek)

Lokalizacja: Ośrodek Kultury "Zameczek", Czernica (województwo śląskie)

Organizator: Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (FAIE) oraz Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz

Plan Konferencji i rejestracja:https://jak-dobrze-byc-kulturalnym-konferencja-spar.konfeo.com

Na Konferencji będą poruszone tematy dotyczące:  aspektów zarządzania i aktywizacji społecznej wolontariuszy w sektorze kultury, aktywizacji gospodarczej opartej na zasadach ekonomii społecznej w dziedzinie kultury, nawiązywaniu współpracy międzynarodowej podmiotów kultury, prezentacji rezultatów projektu SPAR.

W trakcie konferencji odbędzie się również warsztat poświęcony źródłom dofinansowania wyjazdów edukacyjnych kadry i wolontariuszy kultury oraz rozwijania działań kulturalnych wraz częścią poświęconą metodologii przygotowywania projektu na przykładzie Programu Erasmus+. 

 

Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Programy szkoleniowe dla wolontariuszy i menadżerów kultury działających na nisko zaludnionych obszarach” (“Curricula for culture volunteers and managers in sparsely populated areas”; akronim projektu: SPAR) dofinansowanego w ramach Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest w okresie: Wrzesień 2016 - Sierpień 2018 przez 6 organizacji pozarządowych z Polski, Wielkiej Brytanii, Danii, Portugalii i Węgier.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni