Wójt Gminy Gaszowice zaprasza wszystkie osoby zainteresowane wymianą źródła ciepła na kotły gazowe lub biomasę, do udziału w spotkaniu informacyjnym w dniu
26 kwietnia br. o godzinie 16.30 w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 7.

Gmina Gaszowice wraz z innymi gminami Subregionu Zachodniego planuje złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację projektu grantowego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przewiduje się, że granty będą mogły być przeznaczane na instalację kotła gazowego kondensacyjnego lub instalację kotła na pelet zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym oraz dodatkowo na instalację fotowoltaiczną.

W przypadku projektu grantowego maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 95% kosztów kwalifikowanych.

Serdecznie zapraszamy.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni