Informujemy, o ogłoszonych przez Stowarzyszenie LYSKOR  naborach 
wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2.„Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego Programem RozwojuObszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

Termin naborów wniosków to: 25 kwietnia 2018 r. – 10 maja 2018 r.
( do godz.12:00)

Więcej informacji na stronie: www.lyskor.pl
SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni