Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku i Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza potencjalnych zainteresowanych na spotkanie informacyjne:

Wspieranie rozwoju firmy z wykorzystaniem funduszy unijnych w województwie śląskim

Termin: 12 kwietnia 2018 roku

Godziny spotkania: 09:30-14:00

Miejsce spotkania: Urząd Miasta Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, II piętro, sala nr 264

Tematyka spotkania:

• Jak finansować szkolenia i doradztwo dla firm?
• Szkolenia osób fizycznych dotyczące podnoszenia kompetencji i kwalifikacji.
• Działania Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie w ramach RPO WSL 2014-2020.
• Przegląd pozostałych Programów EU oferujących wsparcie przedsiębiorczości.

Udział w spotkaniu można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej:

http://rpo.slaskie.pl/czytaj/wspieranie_rozwoju_firmy_z_wykorzystaniem_funduszy_unijnych_w_wojewodztwie_slaskim_20180319

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni