Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowisk w Katowicach w powiadomieniach z dnia 28 lutego 2018 roku oraz 1 marca 2018 roku o jakości powietrza w województwie śląskim informuje, że ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze rybnicko-pszczyńskim oraz w dolinach beskidzkich jakość powietrza będzie zła lub bardzo zła.

Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

Komunikat WIOŚ z 28.02.2018r.

Komunikat WIOŚ z 01.03.2018r.

AKTUALIZACJA z dnia 5 marca 2018r.

W powiadomieniach z dnia 4 marca 2018 roku WIOŚ w Katowicach informuje o przekroczeniach i ryzyku wystąpienia przekroczeń.

Komunikat 1 WIOŚ z 04.03.2018r.

Komunikat 2 WIOŚ z 04.03.2018r.

AKTUALIZACJA z dnia 6 marca 2018r.

W powiadomieniach z dnia 6 marca 2018 roku WIOŚ w Katowicach informuje o przekroczeniach i ryzyku wystąpienia przekroczeń.

Komunikat 1 WIOŚ z 06.03.2018r.

Komunikat 2 WIOŚ z 06.03.2018r.

Komunikat 3 WIOŚ z 06.03.2018r.

System monitoringu jakości powietrza - http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni