W związku z prowadznym w miesiącu grudniu naborem do projektu polegającego na zakupie i montażu, instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii, Wójt Gminy Gaszowice zatwierdził listę nieruchomości zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” oraz listę rezerwową.

Lista nieruchomości zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista nieruchomości znajdujących się na liście rezerwowej na dzień 21.02.2018

Jednocześnie przewidujemy, że informację nt. przebiegu konkursu do którego składany jest w/w projekt, powinny być znane w IV kwartale 2018 roku.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni