W celu ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych i starszych oraz dla usprawnienia działań Urzędu Gminy Gaszowice, z dniem 5 lutego 2018 r. w budynku Urzędu został uruchomiony punkt informacyjny - kancelaria.

Biuro Kancelarii znajduje się przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy, na parterze – pokój nr 01 (byłe pomieszczenie Ośrodka Pomocy Społecznej) i stanowi miejsce pierwszego kontaktu interesanta z tutejszym Urzędem. Ideą powstania kancelarii jest łatwiejsze i szybsze załatwianie spraw urzędowych oraz podniesienie jakości i komfortu obsługi obywatela w Urzędzie. Interesant otrzymuje informację jak załatwić sprawę oraz formularze niezbędne do załatwienia danej sprawy na parterze budynku, bez potrzeby przemieszczania się na jego piętra.

Do zadań kancelarii należy:

1. Obsługa petentów, udzielanie im informacji i kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych, wydawanie druków wniosków i informowanie o sposobie i procedurze załatwienia sprawy, przyjmowanie podań,
2. Przyjmowanie wszelkiej korespondencji kierowanej do urzędu,
3. Rejestrowanie korespondencji kierowanej do urzędu,
4. Rejestr Korespondencji Wychodzącej,
5. Rejestr Korespondencji Przychodzącej,
6. Przygotowywanie wysyłki pism złożonych do przekazania odbiorcy,
7. Obsługa centrali telefonicznej i faxu,
8. Wydawanie odpowiednich druków i formularzy oraz pomoc w ich wypełnianiu.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni