Informujemy o ogłoszonych przez Stowarzyszenie LYSKOR naborach wniosków
o przyznanie  pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie nawdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020:
1. Nabór nr 5/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej;
2. Nabór nr 6/2017 - rozwój działalności gospodarczej;

Termin naborów wniosków: 27 października 2017 r. –13 listopada 2017 r.

Więcej informacji na stronie www.lyskor.pl
>>> nabor wnioskow w ramach prow 2014-2020 <<<

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni