Informujemy o ogłoszonym przez Stowarzyszenie LYSKOR naborze wniosków o
przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020:

Nabór na przedsięwzięcie nr 4 Poprawa jakości przestrzeni publicznej, w
tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb
w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Termin naboru wniosków to: 30 sierpnia 2017 r. – 13 września 2017 r. (do
godz. 14.00)

Więcej informacji na stronie www.lyskor.pl
http://lyskor.pl/2017/08/14/nabory-wnioskow-w-ramach-prow-2014-2020/

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni