Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 22 stycznia br. został ogłoszony konkurs na wykonywanie zadań z zakresu sportu w roku 2018 (w ramach I edycji konkursowej). W celu oceny wniosków powołana zostanie Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Wójta Gminy oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

W związku z tym zaprasza się organizacje działające na terenie naszej Gminy, do zgłaszania chętnych przedstawicieli do prac w Komisji.                       

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu nie przysługuje zwrot kosztów podróży.                   

Wymogi formalne dla kandydatów:
       a) obywatele RP korzystający z pełni praw publicznych,  
       b) osoby niereprezentujące organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie,
       c) osoby niepozostające wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, 
       d) osoby akceptujące warunki uczestnictwa w pracach Komisji na zasadach nieodpłatności.

Zadania Komisji Konkursowej:   

 1. ocena formalna i merytoryczna wniosków z uwzględnieniem określonych kryteriów,
 2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia wniosków,
 3. proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy wybranymi organizacjami.

W przypadku gdy:

 1. żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
 2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
 3. powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,

Komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zgłoszenie na załączonym formularzu należy złożyć do 25 stycznia 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy.

Formularz zgłoszeniowy

W związku z remontem wiaduktu kolejowego nad drogą w ciągu ulicy Chwałowickiej (odcinek od ronda Chwałowickiego do ronda Kamyczek) prowadzonego przez PKP, informuję iż planuje się zamknięcie przedmiotowej drogi (w rejonie przedmiotowego wiaduktu) w niżej podanych terminach:

- I etap – od końca stycznia 2018 roku na okres ok. 2 miesięcy oraz

- II etap – od połowy maja 2018 roku na okres ok. 2 – 2,5 miesiąca.

W związku z powyższym zostaną wprowadzone objazdy:

 • Objazd Centrum:
  • rondo Kamyczek, ulica Chwałowicką (DW 929), ulicą Świerklańską (DW 929), ulicą Prostą (DW 929), do ulicy Żorskiej (DW 935),
 • Objazd Wodzisław Śl., Racibórz:
  • rondo Kamyczek, ulicą Chwałowicką (DW 929), ulicą 1 Maja (DW 929), ulicą Śląską, do ulicy Wodzisławskiej (DK 78),
 • Objazd Świerklany, dz. Chwałowice:
  • rondo Chwałowickie, ul. Obwiednia Południowa, rondo Północno – Irlandzkie, ul. Wodzisławską (DK 78), ul. Śląską, do ul. 1 Maja (DW 929),
 • Objazd Żory, Katowice (dla poj. do 3,5t):
  • rondo Chwałowickie, ul. 3 Maja, ul. Piłsudskiego, ul. Kościuszki, ul. Powstańców Śl., rondo Powstańców Śląskich,
 • Objazd Żory, Katowice (dla poj. powyżej 3,5t):
  • Rondo Chwałowickie, ul. Obwiednia Południowa przez rondo Północno – Irlandzkie, rondo Lievin, ul. Raciborską (DW 935), do ulicy Kotucza (DW 935, DK 78).

Ponadto na każdym z planowanych etapów robót przewiduje się okres, w których pod remontowanym wiaduktem będzie dopuszczony ruch tylko dla autobusów (z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej wahadłowej).

Dodatkowo na czas remontu wiaduktu, na ulicy Parkowej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy z wjazdem od ulicy Chwałowickiej na wysokości Parku Kozie Góry.

Ruch pieszych podczas całkowitego zamknięcia będzie możliwy wyłącznie przejściem podziemnym na Dworcu PKP.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

 

Dojścia dla pieszych-wiadukt Chwałowicki

Objazdy - wiadukt Chwałowicki

 

 

ulotkaICT 2018

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni